Novel
一人地面試堂優惠$100
Opening Promotion
-55% off
每人限購 1
試堂優惠
包含以下項目:
·地面瑜伽 1 堂
·單人試堂價錢 👉🏻 $100
HKD $100
即慳 -$120
原價 $220
二人同行 一人半價 地面試堂優惠$150
Opening Promotion
-66% off
每人限購 1
試堂優惠
包含以下項目:
·二人同行地面瑜伽 1 堂
·二人試堂價錢 👉🏻 $150
HKD $150
即慳 -$290
原價 $440
「地面瑜伽」Floor 10 Lessons
🧧試堂 Promotion 額外再減$150
-5% off
包含以下項目:
•地面瑜伽 10堂
•可以免費取消預約
•3個月有效期 (自購買日起計)
·不設退款
✅ 優惠包括
·每月6+1計劃(1個月上滿6堂 送1堂)
·共享課堂計劃(Share課堂給朋友)
·結伴同行計劃 (可帶1-2位朋友免費試堂)
HKD $1,900
$190/堂
原價 $2,000
「地面瑜伽」Floor 20 Lessons
🧧 試堂 Promotion 額外再減$300
-20% off
包含以下項目:
•地面瑜伽 20堂
•可以免費取消預約
•6個月有效期 (自購買日起計)
·不設退款

✅ 優惠包括
·每月6+1計劃(1個月上滿6堂 送1堂)
·共享課堂計劃(Share課堂給朋友)
·結伴同行計劃 (可帶1-2位朋友免費試堂)
HKD $3,500
$175/堂
原價 $4,400
「地面瑜伽」Floor 30 Lessons
🧧 試堂 Promotion 額外再減$450
-32% off
包含以下項目:
•地面瑜伽 30堂
•可以免費取消預約
•9個月有效期 (自購買日起計)
✅ 優惠包括
·每月6+1計劃(1個月上滿6堂 送1堂)
·共享課堂計劃(Share課堂給朋友)
·結伴同行計劃 (可帶1-2位朋友免費試堂)
HKD $4,500
$150/堂
原價 $6,600
地面瑜伽 Floor 1 Lesson
包含以下項目:
·地面瑜伽 1 堂
·30 日有效期 (自購買日起計)
HKD $220