Novel
Sharon C
Spinning hammock
愛上spinning hammock係因為係空中轉嘅時候可以將生活煩惱轉走,享受空中跟隨音樂跳舞嘅感覺,希望我都可以拎你愛上空中舞蹈,一齊享受spinning嘅樂趣。
導師簡介
由2020年開始接觸Aerial Hammock,於2021年完成Hammock TTC level 1。
擁有5年以上教授體育及運動相關經驗,學生年齡由3歲小朋友以至成人不等。
教學宗旨以學生為先,仔細教導每個動作及細節,為求令同學仔可以將空中舞蹈做得輕鬆,同時最緊要靚!

導師相簿

導師的課堂

Loading...